Leerlingen

Leerlingenraad
Eénmaal per trimester is er een leerlingenraad, de klasverantwoordelijken van het 1e lj tot en met het 6e lj. komen dan samen met de groene leerkracht en krijgen de kans om de mening van hun klas i.v.m. het reilen en zeilen op school weer te geven. Na de leerlingenraad komt er een verslag dat daarna in de klas wordt besproken. Ook in de personeelsvergadering komt het verslag van de leerlingenraad ter sprake.