Ouders

Ouderraad – website

http://basisschoolcrombeen.be/ouderraad/

Ouderraad – voorzitter
De ouderraad is een groep ouders die zich bijzonder inzet door de school te ondersteunen bij tal van activiteiten. De ouderraad staat onder leiding van de voorzitter, en komt geregeld samen om te vergaderen over de activiteiten.

Onderwerpen
Naast de ondersteunende rol van de ouderraad is het ook belangrijk er over allerlei andere schoolse aangelegenheden kan gepraat worden. Dikwijls geeft de ouderraad advies of stelt zij vragen over bepaalde onderwerpen. de ouderraad overstijgt echter wel de individuele problemen met de eigen kinderen en de leerkrachten. Die worden beter besproken met de leerkrachten zelf of met de directie. de ouderraad kan eventueel wel gevraagd worden om te bemiddelen tussen ouders en de school.

Interesse?
Ouders die interesse hebben om in de ouderraad te zetelen kunnen contact opnemen met de voorzitter of de directie van de school.

Helpende ouders
Naast de ouderraad kunnen ouders ook nog op andere manieren participeren binnen de school. Er zijn  zwemouders en zelfs timmer-grootouders actief op onze school. Maar ook op een klusjesdag kan elke ouder, die dat wil, de handen uit de mouwen steken.

Hulp gevraagd
Mocht u een aanbod hebben naar de school i.v.m een deskundigheid, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie. Heel dikwijls wordt deze hulp hoog gewaardeerd.

De schoolraad
De schoolraad (in oprichting voor dit schooljaar) is een wettelijk overlegorgaan dat bestaat uit een afvaardiging van de ouderraad (voorheen oudercomité), een afvaardiging van de lokale gemeenschap en een pedagogische raad met een afvaardiging van de leerkrachten.  De schoolraad vergadert minstens driemaal per jaar. De eerste vergadering van de nieuwe schoolraad zal doorgaan in april 2017.