Visie

Naamloze presentatie


Visie va

iedereen welkom


kleinschaligheid 


ouderbetrokkenheid


familiaal en hartelijk


 elk kind telt


de wereld verruimen


verbondenheid en respect


oog voor verschil in groeiproces


kwaliteit 

in leren en leven 


n onze school


Er zijn vier rapporteringsperiodes: eind oktober (herfst-), Kerst (winter-), Pasen (lente-) en eind juni (zomerrapport).
Met uitzondering van het kerstrapport wordt telkens een oudercontact gepland.

Belangrijke accenten :

Een beginnerik kan het nog niet.
Het leerdoel of de vaardigheid is niet bereikt.
Ik begrijp het nog niet en heb veel sturing, hulp of hulpmiddelen nodig.

Een doorgroeierik ben op weg.
Het leerdoel is nog niet voldoende bereikt. Ik heb nog hulp en ondersteuning nodig van de begeleider. Ik weet welke hulpmiddelen ik kan gebruiken, maar weet nog niet hoe.

Een gevorderdeik kan het.
Het leerdoel of de vaardigheid is voldoende bereikt.

Een expertik kan het vlot.
Het leerdoel of de vaardigheid is bereikt en volledig geïntegreerd.
Ik heb geen begeleiding meer nodig en ben in staat om anderen te helpen.