Huiswerk

Via huistaken en lessen kan uw kind tonen waar het in de klas mee bezig is. Op die manier kan u mee volgen wat er op school gebeurt. Geef hen hiervoor de nodige ruimte en tijd. Lessen leren en taken maken is een leerproces en daar besteden wij in de zes jaren ook de nodige aandacht aan. Merkt u problemen, meld deze dan zo vlug mogelijk aan de klastitularis.

Het doel van huistaken vatten we samen in deze puntjes:

gemiddeld 15 minuten

op ma-di-do

gemiddeld 20 minuten

op ma-di-do

gemiddeld 30 minuten

op ma-di-do

gemiddeld 40 minuten

op ma-di-do

start planning

gemiddeld 60 minuten

dagelijks

lessen: weekplanning

gemiddeld 60 minuten

dagelijks

lessen: weekplanning

Er worden geen leertoetsen gegeven op maandag bij de eerste en tweede graad. Bij de derde graad kan dit wel. 

Er zijn er geen taken en lessen in de vakantie, met uitzondering van een motiverende leesopdracht.

In de agenda vinken de leerlingen af wanneer ze een taak gemaakt hebben en/of ze hun les geleerd hebben.

Ouders tekenen dagelijks de agenda en de juf of meester kijkt de agenda na. In het zesde leerjaar wordt verwacht om wekelijks de schoolagenda na te kijken en te handtekenen.

Maak het huiswerk van je kind niet samen met je kind. Als je merkt dat het niet lukt, noteer dit.
Verbeter het huiswerk van je kind niet. De juf of meester doet dit en geeft feedback.

Het ABC voor (t)huiswerk
Afspreken
– huiswerkplek
– huiswerktijd
– pauze nemen

Bemoedigen
– aanzetten tot maken
– ondersteunen, hulpmiddelen,…

Controleren
– is je taak gemaakt?
– hoe is je taak gemaakt?
– is je les geleerd?
– hoe heb je het gedaan?